Kilka
słów
o
firmie
Podręczna nawigacja
Zasady współpracy

Zakup złomu odbywa się na podstawie aktualnego zamówienia wystawianego przez Kupującego w oparciu o wcześniejsze uzgodnienia z Dostawcą.

Odbiór złomu następuje przy użyciu środków transportowych Kupującego lub Dostawcy, kontenerami, dłużycami, samochodem z HDS-em lub koleją.

Każdy dostawca wraz z zamówieniem otrzymuje Dowód dostawy który każdorazowo musi być przy wysyłce złomu.

Kupujący po otrzymaniu dostawy niezwłocznie informuje Dostawcę o odpowiednim zaklasyfikowaniu złomu, jego wadze i ostatecznej cenie w formie kwitu wagowego, który przesyłany jest do Dostawcy drogą faksową lub elektroniczną.

Dostawca na podstawie kwitu wagowego wystawia fakturę zgodnie z warunkami z zamówienia.

Dostawca zobowiązany jest dodatkowo wraz z dostawą wystawić KPO w systemie BDO przed planowaną wysyłka lub odbiorem odpaów metali zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.