Kilka
słów
o
firmie
Podręczna nawigacja
Historia

Firma powstała w 2010 roku kiedy to Bartłomiej Gruszczyński rozpoczął własną działalność handlu odpadami złomu metali. W ciągu pierwszego roku działalność przyniosła ponad 10 mln przychodu. Rok 2011 to dalszy wzrost przychodów i możliwości firmy. 

Budowa nowej struktury była kolejnym krokiem w realizacji celów rozwojowych firmy, która jest systematycznie rozbudowywana i wzbogacana.

Obecnie prowadzona działalność gospodarcza wraz z wspomagającą ją spółką ALMET POLSKA.  

Dzięki dynamicznej strukturze zarządzania i dokapitalizowaniu finansowemu, podmioty osiągneły przychód pozwalający stać się znaną i solidną marką w branży odpadowej. Podstawowym profilem działalności pozostaje szeroko pojęty obrót handlowy odpadami metali.