Kilka
słów
o
firmie
Podręczna nawigacja
Historia

Firma powstała w 2010 roku kiedy to Bartłomiej Gruszczyński rozpoczął własną działalność handlu złomem. W ciągu pierwszego roku działalność przyniosła ponad 10 mln przychodu. Rok 2011 to dalszy wzrost przychodów i możliwości firmy. Wykorzystując potencjał oraz globalną koniunkturę wraz z drugim młodym i ambitnym udziałowcem podjął w październiku 2011 roku decyzję o utworzeniu dwóch Spółek zależnych.

Budowa nowej struktury była kolejnym krokiem w realizacji celów rozwojowych firmy, która jest systematycznie rozbudowywana i wzbogacana.

Obecnie grupa składa się z trzech podmiotów (BG Scrap Metals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. - jest podmiotem wiodącym, BG Scrap Metals Sp. z o.o. i BG Scrap Metals Bartłomiej Gruszczyński). 

Dzięki dynamicznej strukturze zarządzania i dokapitalizowaniu finansowemu, podmioty osiągnęły w pierwszym kwartale swojej działalności łączny przychód ponad 12 mln złotych, stając się znaną i solidną marką w branży złomowej.